IEDEREEN

Al vanaf het begin dat ik als yogadocent les geef heb ik altijd aangegeven dat iedereen welkom is. Van jongvolwassenen tot ouder(en), mannen en vrouwen. Later heb ik dit uitgebreid, voor personen die zich man of vrouw voelen en iedereen zich geen man of vrouw voelt. Om zo iedereen, ook personen van LHBTQI+, een plek te geven. Om een veilige plek te creëren voor iedereen. Ongeacht je afkomst, je religie, je godsbeeld, je lichamelijke conditie, Lees verder…

FIER

Nee, het is geen spelfout. Hier staat fier. Het andere woord voor trots. Waar ben jij trots op? Ben jij trots op jezelf? Op de dag dat ik dit schrijf is het zondag 11 oktober, is het wereldwijd Coming Out Day. Vandaar dat op diverse plekken dit weekend de regenboogvlag uithangt. In Nederland vieren we dat we mogen zijn wie we zijn. Gender en seksuele voorkeur zijn niet bepalend. Er is geen goed en er Lees verder…

Essentie

Wat betekend yoga voor jou? Voor de een is yoga een fysieke workout, voor de ander is het een manier van leven. Waarom ben jij met yoga begonnen, of waarom juist niet? De essentie van yoga is niet om lenig te worden. Waar het in yoga om gaat is het tot rust brengen van de geest. Het beheersen van de geest en de wilskracht. Yoga is dus geen doel maar een middel. Een middel om Lees verder…

Dankbaar

Deelnemers van mijn yogagroepen kennen de vraag: waar ben jij dankbaar voor? Aan het einde van de les eindig ik met dankbaarheid. Dankbaar voor de yogales die je net meegemaakt hebt. Niet alles is zomaar vanzelfsprekend, je mag er dankbaar voor zijn. Ik vraag ze dan waar ze zelf dankbaar voor zijn, dat kan iets groots zijn of iets kleins. En het is goed om bij jezelf te voelen, te ervaren, wat het met je Lees verder…

Chakra’s

Ben jij bekend met de chakra’s? Het woord chakra komt uit het Sanskriet (net als het woord yoga) en betekend ‘wiel of schijf van licht’. Het zijn centra van energie. Er zijn 7 hoofdchakra’s, waarvan er 6 gegroepeerd zijn in/bij de wervelkolom. De eerste bij de stuit, de anderen tot aan het midden van het hoofd, de 7de chakra bevindt zich boven de kruin. Deze chakra’s hebben verschillende kleuren van de regenboog en iedere chakra Lees verder…

Bewegen

Beweeg jij voldoende? Bewegen heeft veel aandacht in onze maatschappij. Wandelen, fietsen, hardlopen, sporten. Het is allemaal goed voor je. Bij yoga bewegen we ook. Er zijn heel veel houdingen, die een asana genoemd worden, om het lichaam naar alle kanten toe te bewegen. Zo kan je na een tijdje ervaren dat je leniger bent geworden. Dat je lichaam soepeler aanvoelt. Al is dit niet het doel van yoga… Tijdens een asana verken je het Lees verder…

Aandacht

Waar is jouw aandacht? Ben jij altijd met je aandacht aanwezig bij datgene wat je aan het doen bent? Of ben jij regelmatig afgeleid en is je aandacht bij de verhalen in je hoofd?Bij een yogales oefenen we om onze aandacht erbij te houden. Om volledig aanwezig te zijn bij dat waar je mee bezig bent. Om aanwezig te zijn in dit moment. De verhalen in je hoofd, de zorgen voor morgen of dat wat Lees verder…

Afscheid

De afgelopen weken mocht ik een groep begeleiden met als thema ‘Afscheid & Yoga’. Deze lessen zijn een jaar geleden ontstaan na een periode van rouw, verlies, zorg en afscheid nemen. In een periode van vijf maanden waren zowel mijn moeder en vader overleden. Het ouderlijk huis was weg. En ook al woon je daar al jaren niet meer, het werd een lege plek. Toen het huis waar ze de afgelopen jaren hadden gewoond was Lees verder…

Ayoga – de driehoek

De driehoek in het logo van Ayoga staat voor stabiliteit en stevigheid. In de architectuur vormt dit de basis van zogenaamde vakwerkconstructies. Grote staalskeletbouwsels als een hijskraan maken hier gebruik van. Drie rechte lijnen verbonden met elkaar met een ruimte daartussen. Het is het symbool van volstrekte harmonie, symbool van de drie-eenheid. Ook in de tijd kennen we deze drie: verleden, heden en toekomst.  We leven in een wereld van tegenstellingen: zwart en wit, koud Lees verder…